Feeds:
Entradas
Comentarios

1ª JORNADA 08/05/21

2ª JORNADA 30/05/21

3ª JORNADA 13/06/21

4ª JORNADA 24/06/21

5ª JORNADA 04/07/21

6ª JORNADA 11/07/21

7ª JORNADA 08/08/21

Nombre de primeres captures per espècie i sessió d’anellament al Parapeu durant l’hivern de 2020/2021

1ª JORNADA 24/12/2020

2ª JORNADA 24/01/2021

3ª JORNADA 21/02/2021

El dia 18/10/2020 recuperem la sesió d’anellament de tardor amb l’intenció de capturar grans turdits que estan de pas per les nostres contrades.

Participants: Carles Vilanueva, Eladi Ribes

Durant la primavera-estiu de 2020 es van fer 250 primeres captures de 24 espècies diferents. Les espècies mes anellades per ordre descendent varen ser les següents: Tallarol capnegre (57 primeres captures), Merla (41 primeres captures), Verdum ( 28 primeres captures), i Cadernera (24 primeres captures)

Nombre de primeres captures per espècie i sessió d’anellament al Parapeu durant la primavera-estiu de 2020

1 JORNADA 11/05/2020

2ª JORNADA 23/05/2020

3ª JORNADA 06/06/2020

4ª JORNADA 21/06/2020

5ª JORNADA 09/07/2020

6ª JORNADA 17/07/2020

7ª JORNADA 25/07/2020

Durant l’hivern de 2019/20 es van fer 178 primeres captures de 12 espèies diferents. Les espèies mes anellades per ordre descendent varen ser les següents: Tallarol de Casquet (116 primeres captures), Pit-roig (20 primeres captures), Tord comú (14 primeres captures) i Merla (8 primeres captures)

Nombre de primeres captures per espècie i sessió d’anellament al parapeu durant l’hivern de 2019/2020

1ª JORNADA 21/12/2019

2ª JORNADA 31/01/2020

3ª JORNADA 29/02/2020

Resultats d’estiu 2019

Durant l’estiu de 2019 es van fer 258 primeres captures de 22 espècies d’ocells diferent. Les espècies mes anellades per ordre descendent varen ser les següents: Tallarol Capnegre (101 primeres captures), Merla (52 primeres captures) i Mallerenga Carbonera (13 primeres captures).

Nombre de primeres captures per espècie i sessió d’anellament al Parapeu-Catalunya durant l’estiu 2019