Feeds:
Entradas
Comentarios

1ª JORNADA 06/05/2019

2ª JORNADA 26/05/2019

3ª JORNADA 17/06/2019

4ª JORNADA 30/06/2019

Primer dia d’anellament despres del gran incendi a la Rivera d’Ebre i Garrigues, Segria. Va pasar prop de l’estació d’anellament ( 4-5 km. aproximadament) pero una mica cap al sud oest.

5ª JORNADA 07/07/2019

6ª JORNADA 27/07/2019

7ª JORNADA 03/08/2019

Durant l’hivern de 2018/19 es van fer 255 primeres captures de 11 espècies diferents. Les espècies mes anellades per ordre descendent van ser les següents: Tallarol de Casquet (204 primeres captures), Pit-Roig (16 primeres captures), Merla (10 primeres captures), i Tord (10 primeres captures)

Nombre de primeres captures per espècie i sessió d’anellament al Parapeu durant
l’hivern de 2018/2019

1ª JORNADA 23/12/2018

2ª JORNADA 11/01/2019

3ª JORNADA 17/02/2019

1ª JORNADA 06/05/2018

2ª JORNADA 27/05/2018

3ª JORNADA 09/06/2018

4ª JORNADA 28/06/2018

5ª JORNADA 07/07/2018

6ª JORNADA 29/07/2018

7ª JORNADA 12/08/2018

COM A DADA MÉS DESTACADA D’AQUET HIVERN 2017/18 VA ESTAR LA IRRUPCIÓ DE GRAN NOMBRE DE DURBECS (Coccothraustes coccothrautes)